Xuất bản Landing Page lên nền tảng Sapo

Để tải Landing Page lên nền tảng Sapo trước tiên bạn cần phải có tài khoản tại Sapo. Sau đó bạn có thể thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Tạo bản ghi xác thực tên miền:

  • Bạn cần vào phần quản lý tên miền chính của mình.

  • Tạo bản ghi sau trong phần quản lý DNS của tên miền: Host Record: ladipageverify Type (Loại): CNAME Value (Giá trị): dns.ladipage.com

Ghi chú: Bản ghi này chỉ có mục đích xác thực tên miền của bạn trong tài khoản LadiPage để bỏ logo LadiPage ở chân trang và không ảnh hưởng tới các bản ghi hiện tại của bạn đang có. Tài khoản LadiPage starter- miễn phí mặc định có logo LadiPage dưới chân trang.

Bước 2: Thêm tên miền trong tài khoản LadiPage:

  • Đăng nhập tài khoản LadiPage, chọn mục LandingPage ->Tên miền bấm Tạo tên miền mới (lưu ý xác thực email tài khoản đối với tài khoản LadiPage Starter - Miễn phí để tạo được tên miền mới, hướng dẫn chi tiết tại đây).

  • Chọn Nền tảng - Sapo, sau đó nhập Tên miền của bạn (điền đúng định dạng tên miền của bạn tại nền tảng Sapo) và nhập đường dẫn trang quản lý Sapo (như hình dưới) vào ô API URL:

Chọn Tạo tên miền và Đăng nhập tài khoản Sapo của bạn (Nếu đã đăng nhập rồi có thể bỏ qua bước này).

Bước 3: Xác thực tên miền:

Sau khi thêm tên miền, bạn bấm vào icon ... chọn Xác thực tên miền.

Bước 4: Xuất bản landing page lên nền tảng Sapo:

  • Trong trang chỉnh sửa landing page, bấm Xuất bản.

  • Chọn mục Tên miền riêng và chọn tên miền riêng nền tảng Sapo của bạn.

  • Nhập tên thư mục con mà bạn muốn tạo sau dấu "/".

  • Bấm nút Xuất bản lại để tải Landing Page lên Sapo. Sau khi xuất bản xong ngay lập tức bạn có thể truy cập vào đường dẫn vừa được xuất bản thành công.

Lưu ý:

  • Tên miền chọn nền tảng Sapo sẽ không bật được SSL trong tài khoản LadiPage.

  • Các trang landing page xuất bản với nền tảng Sapo sẽ không có báo cáo của LadiPage (Người truy cập, chuyển đổi, chuyển đổi duy nhất, tỷ lệ chuyển đổi và doanh thu).

Last updated