Kênh Zalo ZNS

Bạn tích hợp với tài khoản LadiFLow, trong LadiFlow bạn thiết lập Flow gửi tin nhắn ZALO ZNS đến khách hàng đăng ký sdt trên form đăng ký LadiPage.

Bước 1: Tạo tài khoản liên kết

Cách 1 : Truy cập trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> Tạo tài khoản liên kết. Sau đó lựa chọn Loại tài khoản là LadiFLow

Cách 2 : Truy cập builder chỉnh sửa trang landingpage muốn gửi OTP thông qua Zalo ZNS , ở phần Form đăng ký, mục Thiết lập của form đăng ký, bật Form OTP, bấm Tạo cấu hình OTP mới

Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin:

Tên liên kết: là tên để phân biệt với các liên kết khác.

API KEY : là key kết nối lấy trong tài khoản LadiFlow của bạn

Ấn Thêm tài khoản để Lưu.

*Cách lấy API key trong LadiFlow

Truy cập vào tài khoản app.ladiflow.com của bạn, rồi vào mục Cài đặt- Tích hợp API

Bước 3: Tạo cấu hình lưu trữ form

Vào lại trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Cấu hình Form -> chọn OTP -> Tạo cấu hình form.

Chọn sử dụng tài khoản liên kết Ladiflow đã tạo

Nhập Tên cấu hình để lưu lại cấu hình form vừa tạo và bấm nút Hoàn tất

Trigger bạn tạo bên Ladiflow phải có phần gửi tin nhắn ZALO ZNS và chứa biến {{otp_code}}

Bước 4: Quay trở lại form trên trang Landing Page, chọn form bạn đang muốn cài đặt , mục thiết lập của form