10. Quản lý nội dung

Phần quản lý nội dung chứa toàn bộ các phần thông tin liên quan đến Collection. Bao gồm 4 loai nội dung khác nhau : Notify. Spin Lucky, Blog, Tùy chỉnh

Bạn có thể vào trực tiếp mục quản lý nội dung để tạo mới và chỉnh sửa các loại Collection và sử dụng trong việc hiển thị, liên kết trên trang Landing Page