Đổ bóng cho ảnh

Phần này cho phép bạn thêm hiệu ứng đổ bóng cho phần tử. Để tạo hiệu ứng đổ bóng bạn có thể làm theo các bước sau:

  1. Chọn Kiểu đổ bóng (Bên ngoài/ Bên trong/ Filter)

  2. Tùy chỉnh các thông số Đổ ngang/ Đổ dọc/ Độ mờ/ Độ tối

  3. Chọn Màu.