2. Tên miền

Bước 1: Trỏ tên miền về hosting của LadiPage.

Trỏ tên miền chính:

Vào phần quản trị tên miền ở nơi bạn mua tên miền và cấu hình 2 bản ghi sau để điều hướng tên miền đó về địa chỉ của LadiPage:

Host record: www Type (Loại): CNAME Value (Giá trị): dns.ladipage.com

Host record: @ Type (Loại): URL Redirect Value (Giá trị): http://www.tenmiencuaban.com Lưu ý: Thay tenmiencuaban.com thành tên miền bạn đang cấu hình.

Trỏ tên miền phụ:

Giả sử tên miền chính của bạn là tenmiencuaban.com, và bạn muốn tạo một tên miền phụ là sanphama.tenmiencuaban.com thì: Chọn tên miền chính bạn muốn cài đặt, sau đó tạo một bản ghi mới và điền các giá trị như sau: Host record: sanphama Type (Loại): CNAME Value (Giá trị): dns.ladipage.com

Dưới đây là hướng dẫn cụ thể cho từng nền tảng mà bạn mua tên miền:

pageTrỏ tên miền từ HOSTVNpageTrỏ tên miền từ iNETpageTrỏ tên miền từ Nhân HòapageTrỏ tên miền từ TentenpageTrỏ tên miền từ Mắt BãopageTrỏ tên miền từ PA Việt nampageTrỏ tên miền từ GoDaddypageTrỏ tên miền từ Z.compageTrỏ tên miền từ NamecheappageTrỏ tên miền từ Hostinger

Bước 2: Tạo và xác thực tên miền tại LadiPage.

pageXác thực tên miền tại LadiPage

Bước 3: Bật SSL

pageBật SSL

Bước 4: Xuất bản Landing Page với tên miền riêng với hướng dẫn tại đây