Nút bấm

Phần tử Nút bấm cho phép bạn chèn các nút bấm Call To Action (Nút kêu gọi hành động) vào Landing Page một cách dễ dàng theo các bước sau đây:

Để tạo Nút bấm, bạn vào thanh công cụ nhanh như hình dưới:

Hoặc bạn vào mục Thêm mới--> Phần tử--> Nút bấm:

1. Nút bấm

Bạn vào thanh thiết lập rồi tùy chỉnh thiết kế cho từng phần của nút bấm:

  • Nút bấm: Tùy chỉnh màu sắc, kích thước, bo góc, viền của Nút bấm.

  • Văn bản: Tùy chỉnh văn bản (chữ) của nút bấm: Font chữ, cỡ chữ, định dạng chữ, màu sắc cho chữ. Bạn có thể chọn màu Gradient hoặc hình ảnh cho phần văn bản này.

Để thay đổi nội dung của văn bản, bạn cũng có thể bấm chuột trái 2 lần vào đôi đen văn bản.

  • Biểu tượng: bạn có thể thêm biểu tượng (icon) vào trước nút bấm của bạn bằng cách Bật sử dụng biểu tượng. Bạn thay đổi sử dụng các biểu tượng khác trong kho biểu tượng có sẵn tại LadiPage và thay đổi kích thước của biểu tượng.

Bạn tùy chỉnh vị trí giữa biểu tượng với văn bản và biểu tượng tới lề trái nút bấm tại phần khoảng cách lề như bên dưới.

Tips: Nếu bạn muốn nút bấm cố định trên 1 vị trí khi lăn chuột, bạn sử dụng tính năng ghim phần tử. Hướng dẫn ghim phần tử tại đây.

2. Nhóm nút bấm

Nếu nút bấm thường được dùng làm nút kêu gọi hành động, thì nhóm nút bấm bạn có thể ứng dụng sử dụng cho:

  • Thanh menu.

  • Sự kiện chuyển tab, ẩn hiện phần tử.

Bạn cài đặt vị trí các nút bấm trong nhóm nút bấm tại thiết lập--> Thiết kế.

Để cài đặt độc lập từng nút bấm, bạn chọn riêng từng nút bấm và cài đặt như Nút bấm.

Bạn có thể sử dụng hiệu ứng lựa chọn để khi di chuột tới các nút bấm trong nhóm nút bấm sẽ có hiệu ứng đổi màu.