Shape

Phần tử Shape cho phép bạn chèn các biểu tượng vào Landing Page. Để chèn Shape vào Landing Page bạn có thể làm theo các bước sau đây:

Bạn thêm biểu tượng bằng cách vào thanh công cụ nhanh --> chọn Biểu tượng.

Hoặc vào Thêm mới--> Phần tử--> Biểu tượng.

Lưu ý: Bạn tìm kiếm biểu tượng theo từ khóa tiếng anh, không hỗ trợ tìm kiếm theo tiếng việt.

Sử dụng Thanh thiết kế nhanh để thay đổi màu sắc cho biểu tượng hoặc bấm vào phần Thiết lập để chỉnh sửa chi tiết các nội dung.

Lưu ý: Biểu tượng trong danh mục Socials sẽ không thay đổi được màu sắc.

Với các biểu tượng bạn muốn đứng im khi cuộn chuột, bạn có thể sử dụng kết hợp tính năng ghim phần tử, chi tiết tại đây.