SEO & Socials

Các cài đặt từ khóa SEO về trang và gắn mã tracking nằm trong mục Blog & Newsletter-->Cài đặt-> SEO & Social.

Phần cài đặt SEO & Social cho phép bạn tùy chỉnh các mục như Tiêu đề trang, Mô tả trang, Từ khóa về trang, Hình ảnh khi chia sẻ và Hình ảnh Favicon. Các nội dung này sẽ hiển thị khi bạn gửi đường dẫn hay đăng đường dẫn url trên faceb, zalo, các ứng dụng mạng xã hội ...

Mô tả trang và hình ảnh khi chia sẻ là nội dung sẽ hiển thị khi bạn gửi đường dẫn hay đăng đường dẫn url trên facebook, zalo, các ứng dụng mạng xã hội ...

  • Tiêu đề trang: Có độ dài trong khoảng 50-60 ký tự (không vượt quá 512px).Chứa từ khóa chính, từ khóa càng nằm về phía trái càng tốt. Nội dung trong thẻ tiêu đề có thể khác đôi chút so với tiêu đề của bài viết.

  • Từ khóa: Nên chọn những từ khóa cụ thể về nội dung,LadiPage không giới hạn các ký tự, tuy nhiên nên tạo trong giới hạn để hiển thị trên Google không bị cắt và được tối ưu.

  • Mô tả trang: Có độ dài từ 120 – 180 ký tự (không vượt quá 930px). Có chứa từ khóa, từ khóa càng nằm về phía trái càng tốt.

  • Hình ảnh khi chia sẻ: Sử dụng ảnh có kích thước gợi ý 1200*620px, nên sử dụng định dạng jpg/png cho ảnh chia sẻ.