Links

Export file.html

Tính năng xuất file .html sẽ tải Landing Page đã tạo xuống dưới dạng file để bạn có thể chuyển và up lên sử dụng trên hosting riêng của bạn. Các bước thực hiện như sau:
Bước 1: Xuất bản landing page với tên miền riêng hoặc với tên miền mặc định ldp.page của LadiPage.
Bước 2: Vào phần danh sách Landing Page, bấm vào icon ... và chọn mục Export .html.
Sau khi tải file .html bạn có thể tải file lên hosting riêng của bạn để sử dụng, bạn theo dõi hướng dẫn tải landing page lên hosting riêng tại đây.
Lưu ý:
  • Tài khoản miễn phí không thể tải file .html.
  • Thành viên được phân quyền là editor (không phải teamleader) và viewer không có quyền tải file .html.