6. Export file.html

Tính năng xuất file .html sẽ tải Landing Page đã tạo xuống dưới dạng file để bạn có thể chuyển và up lên sử dụng trên hosting riêng của bạn. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Xuất bản landing page với tên miền riêng hoặc với tên miền mặc định ldp.page của LadiPage.

Bước 2: Vào phần danh sách Landing Page, bấm vào icon ... và chọn mục Export .html.

Bạn chờ đợi trong ít phút, hệ thống sẽ nén lại file HTML của bạn

Trong quá trình hệ thống nén lại file HTML, bạn sẽ không thao tác tải được file HTML khác

Sau khi tải file .html bạn có thể tải file lên hosting riêng của bạn để sử dụng, bạn theo dõi hướng dẫn tải landing page lên hosting riêng tại đây.

Bạn thao tác tải file lên hosting riêng như sau :

  1. Giải nén tập tin .zip vừa tải về.

  2. Tải tất cả tập tin trong thư mục vừa được giải nén lên máy chủ hoặc hosting của bạn thông qua FTP hoặc trang quản trị hosting.

  3. Truy cập landing page thông qua tên miền mà bạn sử dụng cho máy chủ hoặc hosting của mình.

Lưu ý:

  • Tài khoản miễn phí không thể tải file .html.

  • Thành viên được phân quyền là editor (không phải teamleader) và viewer không có quyền tải file .html.

  • Bạn cần xuất bản trang landingpage để sử đụng dược tính năng xuất file.html

Last updated