Các thao tác với Section

Thay ảnh nền /backgroud cho section.

Bạn có thể sử dụng nền section bằng Màu cơ bản, Màu Gradient, Hình ảnh và Video.

Kích thước ảnh nền section bạn có thể tham khảo:

  • Desktop: ngang 1960px, chiều dọc tùy ý nhưng nhỏ hơn 800px, đẹp nhất là từ 600 đến 768px.

  • Mobile: ngang 420px (hoặc 320px), chiều dọc tùy ý.

Lưu ý:

  • Ảnh tải lên có dung lượng tối đa 5MB và kích thước tối đa 3000px*3000px.

  • Kiểu nền section là video - LadiPage video sẽ chỉ hỗ trợ cho gói trả phí của LadiPage, dung lượng <5MB (gói PRO, Standard và Lite) và <20MB (gói Business, Premium và Enterprise).

  • Kiểu nền video sẽ mặc định ở chế độ tự động chạy và không có tiếng.

  • Nếu bạn chọn chế độ Responsive để thiết kế landing page, thì bạn có thể thay đổi nền section bản mobile và desktop khác nhau.

Lên trên - Xuống dưới.

Lên trên - xuống dưới là chức năng giúp bạn thay đổi vị trí của 1 section: đẩy section này lên trước section ở trên hay đẩy xuống dưới section hiện tại.

Ngoài việc di chuyển section bằng nút Lên- Xuống như bên trên, bạn cũng có thể vào mục danh sách Section trên trang để kéo thả chuyển đổi vị trí.

Ẩn section.

Ẩn section là chức năng giúp bạn ẩn toàn bộ section đang chọn, section sẽ không bị xóa đi, nhưng sẽ không hiển thị tới người xem.

Lưu ý: Ẩn section ở desktop và mobile là độc lập với nhau.

Nhân bản section.

Nhân bản là chức năng tạo ra một section mới y hệt nội dung và thiết kế của section cũ.

Xóa section.

Xóa section sẽ xóa toàn bộ nội dung và thiết kế của section đó. Bạn có thể Ctrl+Z để hoàn tác lại thao tác đó nếu bấm nhầm.

Lưu ý: Sau khi Lưu Landing Page thì không thể hoàn tác lại thao tác xóa này.

Ngoài việc xóa section bằng nút xóa như bên trên, bạn cũng có thể vào mục danh sách Section trên trang Xóa section.