Tạo thành viên mới và phân quyền cho tài khoản

Với tính năng phân quyền của gói Business (Premium/ Enterprise/ Business), mỗi thành viên sẽ có một tài khoản riêng để đăng nhập vào không gian làm việc chung của tài khoản Business (Premium/Enterprise)

Vì vậy bước đầu tiên, hãy yêu cầu những thành viên của bạn tạo một tài khoản miễn phí trên LadiPage. Sau đó bạn hãy bắt đầu thêm những thành viên mới này bằng email mà họ đã dùng để đăng ký tài khoản:

Cụ thể các quyền của mỗi bậc phân quyền được mô tả TẠI ĐÂY.

Nguyên lý chia sẻ tài nguyên:

  1. Owner: khi owner tạo thông tin (bao gồm tạo Landing Page, tạo tag, cấu hình form, mã tracking global, tên miền) thì mặc định chỉ có Owner nhìn thấy các thông tin trên. Nếu muốn thành viên và team khác nhìn thấy thông tin đó thì bắt buộc phải thiết lập phân quyền thông tin.

  2. Manager: khi tạo thông tin, mặc định chỉ có Owner và người tạo nhìn thấy (các Manager khác không nhìn thấy). Nếu muốn thành viên, team khác nhìn thấy thông tin đó thì bắt buộc phải thiết lập phân quyền thông tin.

  3. Editor: khi tạo thông tin, mặc định chỉ có Owner và người tạo nhìn thấy (các Editor và Manager khác không nhìn thấy). Nếu muốn thành viên, team khác nhìn thấy thông tin đó thì bắt buộc phải thiết lập phân quyền thông tin.

  4. Cách chia sẻ toàn bộ các thông tin khi Owner tạo cho toàn bộ Manager trong Tài khoản: tích chọn vào tài nguyên muốn chia sẻ cho toàn bộ các Manager và bấm Cập nhật.

Cách phân quyền để quản lý thông tin hiệu quả

Trường hợp 1: Owner muốn Manager chỉ quản lý team liên quan: Owner sẽ KHÔNG tích chọn chia sẻ tài nguyên cho Manager, muốn Manager quản lý team nào, thì sẽ đưa Manager vào là Member của Team đó, các team sẽ không nhìn thấy tài nguyên của nhau, trừ các tài nguyên được chia sẻ chung với nhau.

Trường hợp 2: Owner muốn Manager quản lý tất cả các team: Owner tích chọn chia sẻ tài nguyên cho Manager. Lúc này Manager sẽ nhìn thấy mọi nội dung trong tài khoản, muốn xem hoặc chỉnh sửa tài nguyên của Team nào thì sẽ xem và chỉnh sửa được của Team đó.

Cụ thể các quyền của mỗi bậc phân quyền được mô tả TẠI ĐÂY.

Last updated