1. Page Access

LadiPage ra đời tính năng LadiPage Access , cho phép bạn thiết lập tính năng yêu cầu đăng nhập trước khi truy cập được trang

URL đăng nhập : trang này yêu cầu BẮT BUỘC là có chứa form login được tạo từ mục Thêm mới- Form- Form login

Url trang đích : trang chứa nội dung hiển thị sau khi khách hàng họ login từ trang đăng nhập , trang này bắt buộc phải bật mục Access Key ở mục Danh sách LandingPage

Last updated