SEO

Truy cập Website Builder -> Thiết lập -> SEO

Cho phép bạn bật/ tắt hiển thị khi tìm kiếm trên google.Nếu trang web của bạn đang trong quá trình chỉnh sửa bạn có thể tắt hiển thị và bật lại sau khi hoàn thiện

Last updated