Powered By GitBook
POPUPX
Tính năng giúp bạn hiển thị popup được tạo từ builder LadiPage lên 1 website bất kỳ

Giới thiệu tổng quan về PopupX

Chi tiết thiết lập PopupX với các nền tảng web và điều kiện hiển thị tại đây

Last modified 21d ago