X. PopupX

Tính năng giúp bạn hiển thị popup được tạo từ builder LadiPage lên 1 website bất kỳ

Cách gắn PopupX vào 1 trang Landingpage

Bước 1 : Tạo nội dung PopupX và lấy code popupX

Truy cập vào trang chỉnh sửa PopupX, mục Xuất bản, copy phần code Mã nhúng PopupX SDK

Bước 2 : Truy cập builder chỉnh sửa của trang LandingPage muốn hiển thị PopupX, có 2 cách để thiết lập hiển thị PopupX trên Landingpage

Cách 1 : Ở builder, vào mục Ứng dụng, PopupX, chọn Bật , để tích hợp PopupX vào trang của bạn

Cách 2: Vào mục Thiết lập- Mã javascripts/css. Bạn paste phần code PopupX SDK đã copy ở bước 1, chèn vào mục Trước thẻ </head>

Last updated