POPUPX
Tính năng giúp bạn hiển thị popup được tạo từ builder LadiPage lên 1 website bất kỳ

1.Giới thiệu tổng quan về PopupX

2.Chi tiết thiết lập PopupX với các nền tảng web và điều kiện hiển thị tại đây

3. Cách gắn PopupX vào 1 trang Landingpage

Bước 1 : Tạo nội dung PopupX và lấy code popupX,có 2 cách lấy code PopupX
Cách 1 : Truy cập vào trang chỉnh sửa PopupX, mục Xuất bản, copy phần code Mã nhúng PopupX SDK
Cách 2 : Truy cập phần Cài đặt- Mã nhúng SDK , copy phần mã nhúng
Bước 2 : Truy cập builder chỉnh sửa của trang LandingPage muốn hiển thị PopupX, có 2 cách để thiết lập hiển thị PopupX trên Landingpage
Cách 1 : Ở builder, vào mục Ứng dụng, PopupX, chọn Bật , để tích hợp PopupX vào trang của bạn,
Cách 2: Vào mục Thiết lập- Mã javascripts/css. Bạn paste phần code PopupX SDK đã copy ở bước 1, chèn vào mục Trước thẻ </head>