3. Ghim phần tử

Ghim phần tử là tính năng giúp bạn cố định một phần tử (có thể là hình ảnh, nút bấm, nhóm phần tử, section...) tại một vị trí trên trang trong suốt quá trình cuộn chuột.

Ghim phần tử thường dùng cho thanh menu, nút kêu gọi hành động, nút gọi trực tiếp để làm nổi bật và bạn muốn khách hàng lưu ý về các tính năng trên.

Để ghim phần tử, bạn vào Thiết lập --> chọn Nâng cao --> Ghim phần tử lựa chọn Có.

Bạn chọn Vị trí bạn muốn hiển thị. Nếu chọn các vị trí ở trên cùng hoặc dưới cùng, bạn có thể chỉnh thêm Khoảng cách so với mép màn hình, thường là 10 -15px.

Lưu ý:

Bạn chỉ có thể ghim section khi chiều cao section dưới 150px.