Menu đa cấp

Webiste builder cho phép bạn tạo menu đa cấp ( nhiều cấp) để tiện cho việc thiết lập phân cấp nhiều thông tin khác nhau , tối ưu được giao diện hiển thị khi menu có nhiều thông tin

Truy cập builder chỉnh sửa của trang, chọn mục Phần tử -> Menu

Bấm chọn Menu để thực hiện thao tác chỉnh sửa

Bấm chọn vào tiêu đề menu để chỉnh sửa nội dung: tên, đi liên kết cho các nội dung của menu

Cách tạo menu đa cấp

Bạn chỉ cần kéo di chuyển nội dung menu, tạo thành các cấp khác nhau theo mong muốn sử dụng

Last updated