Lightbox video

Là tính năng giúp bạn hiển thị chi tiết video, giúp khách hàng xem video to và rõ hơn. Thực hiện như sau:

Bạn vào phần Thiết lập của phần tử--> chọn Sự kiện--> Hành động nhấp chuột --> Lightbox--> Chọn kiểu Video--> Sử dụng video từ youtube hoặc LadiPage video (video tải lên từ máy tính của bạn).

Bạn có thể chọn video Youtube hoặc LadiPage Video.

  • Youtube: bạn sao chép đường dẫn link youtube muốn hiển thị vào.

  • LadiPage Video: Video được tải từ máy tính lên tài khoản LadiPage. Dung lượng video có thể tải lên dưới 5MB (với gói Lite/ Pro/ Standard) và dưới 20 MB (với với Premium/ Business/ Enterprise).

Kết quả hiển thị: