Các thiết lập cho LandingPage
Lightbox video
Là tính năng giúp bạn hiển thị chi tiết video, giúp khách hàng xem video to và rõ hơn. Thực hiện như sau:
Kết quả hiển thị
Copy link