Tabs

Tính năng cho phép bạn thiết kế nhiều nội dung tab cùng 1 lúc, các nội dung từng tab hiển thị khi bạn thiết lập sự kiện chuyển tabs đến tab đó.

Thiết kế nội dung Tabs.

Bạn vào mục Thêm mới -Tabs để chọn tạo mới 1 Tabs để sử dụng

Chỉnh sửa hiển thị của Tabs

  1. Bấm vào mục Thêm mới để thêm mới để tạo 1 tab mới Ngoài ra bạn cũng có thể nhân bản từ chính tab bạn đang thiết kế

  2. Số thự tự của từng tab trong tabs là nội dung như trong khoanh đỏ của ảnh Thứ tự này dùng cho việc đi liên kết khi sử dụng sự kiện Chuyển tab

3. Bạn bấm chọn từng Tab rồi thiết kế nội dung hiển thị của các Tab theo mong muốn

Hiển thị nội dung của Tabs trên trang LandingPage

Đối với tính năng Tabs, sẽ không có nút bấm chuyển từ tab này sang tab kia mà bạn phải sử dụng tính năng Sự kiện- Chuyển Tab . chi tiết tính năng tại đây

Bạn chọn 1 phần tử ( ảnh/ text/ hình hộp...) và sử dụng tính năng Sự kiện- Chuyển Tab để có thể bấm chọn được nội dung tab trong Tabs

Tabs thì chỉ thiết kế được chung 1 kích thước, KHÔNG thay đổi được kích thước của từng tab