Mask cho ảnh

Mask là một lớp hiệu ứng theo nhiều hình dạng khác nhau chèn lên ảnh. Để sử dụng, bạn bấm chuột Chọn ảnh, sau đó chọn biểu tượng Mask:

Khi thêm hiệu ứng Mask.

Để xóa không sử dụng mask nữa, bạn cần vào Thiết lập --> Thiết kế của ảnh--> kéo xuống phần Mask--> Bỏ đi đường dẫn của biểu tượng.