Bo góc ảnh

Ảnh sau khi Thêm mới có thể bo góc để mềm mại hơn.

Bạn có thể bo góc toàn bộ bằng cách tùy chọn thông số bo góc tại thanh công cụ nhanh như bên dưới.

Tips: Nếu bạn muốn bo từ ảnh hình vuông sang hình tròn, bạn để bo góc tất cả thông số 200px