Lưu data về SMTP

Bước 1: Tạo tài khoản liên kết. Cách 1: Truy cập trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> Tạo tài khoản liên kết. Sau đó lựa chọn Loại tài khoản là SMTP.

Cách 2: Truy cập builder chỉnh sửa trang landingpage muốn lưu data về SMTP, ở phần Form đăng ký --> mục Lưu data --> bấm Thêm mới --> chọn Tạo liên kết ->Loại tài khoản là SMTP.

Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin:

Tên Liên kết: là tên để phân biệt với các liên kết khác.

Các trường thông tin: Email người gửi, Tên người gửi, Email nhận phản hồi, SMTP Host, SMTP Port, secure, Username, Password: Tất cả các thông tin này lấy từ tài khoản SMTP của bạn.

Ấn Thêm tài khoản để Lưu.

Bước 3: Tạo cấu hình lưu trữ form.

Vào lại trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Cấu hình Form -> Tạo cấu hình form.

Bấm nút Chọn để sử dụng tài khoản liên kết bạn muốn dùng

Điền các thông tin ở phần thiết lập cấu hình form và bấm Tiếp tục để lưu lại thông tin.

Nhập Tên cấu hình để lưu lại cấu hình form vừa tạo và bấm nút Hoàn tất.

Bạn có thể chọn thêm tài khoản liên kết khác cho Cấu hình này. Mỗi cấu hình được chứa tối đa 3 tài khoản liên kết, tương đương với 3 nguồn lưu trữ thông tin khách hàng đồng thời nhận được từ form đăng ký trên Landing Page.

Bước 4: Quay trở lại form trên trang Landing Page, chọn toàn form bạn đang muốn cài đặt và chọn "Lưu data":

Bước 5: Chọn cấu hình phù hợp trong danh sách cấu hình form đã được cài đặt ở bước 3, sau đó bấm Cập nhật để hoàn thành.

Last updated