Sự kiện nhấp chuột
Phần sự kiện nhập chuột cho phép bạn thiết lập các liên kết khi click vào phần tử
Bạn có thể thiết lập nhiều hành động cùng 1 lúc, tối đa là 10 hành động trên 1 phần tử
Copy link