Sự kiện mở liên kết

Tính năng này giúp bạn thiết lập chuyển hướng sang trang khác, hoặc các file tài liệu mà bạn muốn người dùng có thể tải về khi người dùng bấm vào một phần tử. Để thực hiện, bạn làm theo hướng dẫn như ảnh dưới đây:

Bạn vào phần Thiết lập của phần tử--> chọn Sự kiện--> Hành động nhấp chuột --> Mở liên kết--> dán link đường dẫn bạn muốn liên kết hoặc tài liệu từ máy tính của bạn.

  • Liên kết: khách hàng bấm vào sẽ hiển thị trang landing page/website bạn cài đặt. Lưu ý đường link có đủ http://.....) ví dụ: https://ladipage.vn, https://help.ladipage.vn/

  • Thư viện tài liệu: Nếu bạn muốn khách hàng bấm vào sẽ hiển thị tài liệu để có thể tải về máy tính. Các định dạng file bạn có thể tải lên builder và sử dụng: PDF, TXT, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Các file dung lượng dưới 5 Mb (Lưu ý: tính năng Chọn tài liệu chỉ áp dụng cho bản trả phí trở lên).

Bạn có thể chọn mở liên kết trên cửa sổ hiện tại hoặc cửa sổ mới.

Nofollow có hoặc không chỉ phục vụ SEO, không có ý nghĩa về mặt hiển thị của sự kiện mở liên kết này. Để tìm hiểu về Nofollow, bạn vui lòng chủ động tìm hiểu trên các bài viết về Nofollow và Do Flollow.