Các thiết lập cho LandingPage
Sự kiện mở liên kết
Tính năng này giúp bạn thiết lập chuyển hướng sang trang khác, hoặc các file tài liệu mà bạn muốn người dùng có thể tải về khi người dùng click vào một phần tử. Để thực hiện, bạn làm theo hướng dẫn như ảnh dưới đây:
Điền đường link liên kết mà bạn muốn (lưu ý đường link có đủ http://.....)
Các định dạng file bạn có thể tải lên builder và sử dụng : PDF, TXT,DOC,DOCX,XLS,XLSX. Các file dung lượng dưới 5 Mb ( Lưu ý : tính năng Chọn tài liệu chỉ áp dụng cho bản trả phí trở lên )
Bạn có thể chọn mở liên kết trên cửa sổ hiện tại hoặc cửa sổ mới. Và lựa chọn nofollow hoặc không (phục vụ SEO).
Copy link