Section của tôi

Tính năng Section của tôi sẽ giúp bạn lưu lại các đoạn Section ưa thích mà mình đã thiết kế để lựa chọn sử dụng lại ở các Landing Page khác.

Bước 1: Lưu section mà bạn thích ở thanh công cụ của section. Sau đó nhập tên cho section và bấm Lưu.

Bước 2: Để sử dụng lại section đã lưu, bạn vào phần Section, sau đó chọn vào phần Section của tôi:

Bạn có thể cập nhật nội dung cho Section mẫu đã Lưu, bằng cách bấm tích vào Cập nhật nội dung cho Section mẫu của bạn, chọn Section, bấm Sửa tên và Lưu lại: