Links

Sự kiện mở cuộc gọi

Bạn có thể cài đặt sự kiện mở cuộc gọi như hình dưới:
Bạn vào phần Thiết lập của phần tử--> chọn Sự kiện--> Hành động nhấp chuột --> Mở cuộc gọi--> Nhập số điện thoại bạn muốn khách hàng bấm vào sẽ gọi đến.
Ngoài ra, sự kiện này hay được ứng dụng để tạo nút điện thoại gọi ở góc trang. Xem hướng dẫn tại đây.