Định nghĩa về các loại trang

Trang là các trang hiển thị trên website của bạn, bao gồm : trang chủ, các trang template mẫu, trang chính sách sử dụng, điều khoản dịch và các trang bạn tự tạo nội dung

1.Trang chủ

Trang chủ là trang sẽ hiển thị khi khách hàng truy cập vào đường dẫn website của bạn . Ví dụ tên miền website của bạn là www.abc.com, giao diện khách hàng nhìn thấy khi vào tên miền chính là giao diện của trang chủ

Trang chủ chỉ cho phép chỉnh sửa, không cho phép nhân bản, xóa, tạm ngưng

Cách đặt 1 trang tự tạo bất kỳ làm trang chủ

Bạn có thể đặt 1 trang bất kỳ đang ở trạng thái Xuất bản do bạn tạo, thành nội dung trang chủ.

Cách 1 : Bấm vào dấu .. chỉnh sửa ở phần danh sách trang, chọn phần Đặt làm trang chủ

Cách 2 : Truy cập builder chỉnh sửa của trang đang muốn thiết lập làm trang chủ -> Thiết lập trang -> Đặt làm trang chủ

2.Các trang nội dung tự tạo

Hiển thị phía dưới phần Trang chủ, chính ra danh sách các trang tự tạo

Trang này bạn có thể tạo mới từ trang trắng, hoặc tải 1 file thiết kế ladipage lên để sử dụng

Chỉ hỗ trợ file.ladipage với thiết kế định dạng Responsive, KHÔNG hỗ trợ định dạng mobile only và adaptive

Bấm vào mục Tạo mới trang, để thêm 1 nội dung trang mới

3.Các trang template mẫu cho website

Mỗi 1 website được khởi tạo, sẽ có các trang template mẫu được tạo ra, cho việc hiển thị các nội dung cho phần Tin tức ( Bài viết. danh mục, Tag)

Các trang template này sẽ nằm cuối cùng trong danh sách trang

3.1 Template Category (Mẫu trang danh sách bài viết theo danh mục )

Khi khách hàng truy cập đường dẫn danh mục, do bạn tạo ra , từ phần Tin tức -> Danh mục , sẽ hiển thị theo bố cục, giao diện của trang Template Category.

3.2 Template Tag (Mẫu trang danh sách bài viết theo danh Tag)

Khi khách hàng truy cập đường dẫn Tag, do bạn tạo ra , từ phần Tin tức -> Tag, sẽ hiển thị theo bố cục, giao diện của trang Template Tag.

3.3 Template Post (Mẫu trang nội dung chi tiết bài viết)

Khi khách hàng truy cập link bài viết do bạn tạo ra , từ phần Tin tức -> Bài viết, sẽ hiển thị theo bố cục, giao diện của trang Template Post .

Last updated