Tạo menu bản mobile

Bước 1: Thêm mới icon menu

Bước 2: Tạo popup menu các nội dung

Bước 3: Liên kết các mục menu đến section tương ứng (Xem thêm hướng dẫn liên kết đến section).

Bước 4: Liên kết icon tới popup

Bước 5: Ghim icon ở đầu trang trong suốt quá trình khách hàng cuộn chuột