Tạo menu bản mobile
Xem video hướng dẫn chi tiết tại đây
Bước 1: Thêm mới icon menu
Bước 2: Tạo popup menu các nội dung
Bước 3: Liên kết các mục menu đến section tương ứng (Xem thêm hướng dẫn liên kết đến section).
Bước 4: Liên kết icon tới popup
Bước 5: Ghim icon ở đầu trang trong suốt quá trình khách hàng cuộn chuột
Copy link