5. Tạo menu bản mobile

Bước 1: Thêm mới icon menu.

Hoặc bạn vào phần Thêm mới--> Phần tử--> Biểu tượng và tìm kiếm với từ khóa Menu.

Bước 2: Tạo popup nội dung menu.

Bước 3: Liên kết các mục menu đến section tương ứng hoặc tới trang khác. (Xem thêm hướng dẫn liên kết đến sectionliên kết mở liên kết).

Lưu ý:

  • Bạn có thể cài đặt vị trí hiển thị của Popup như mình mong muốn.

  • Popup nội dung menu sẽ hiển thị khi khách hàng bấm vào icon menu, vì vậy không cài đặt hiển thị cho popup này.

Bước 4: Liên kết icon tới popup.

Bạn vào phần thiết lập--> Sự kiện--> Chọn hành động nhấp chuột--> Sự kiện mở popup--> Chọn popup nội dung menu.

Bước 5: Ghim icon ở đầu trang trong suốt quá trình khách hàng cuộn chuột. Bạn có thể chọn vị trí hiển thị của icon menu này theo vị trí ghim

Nếu bạn thiết kế kiểu Responsive, bạn có thể thiết kế menu desktop và mobile khác biệt nhau bằng cách Ẩn các nội dung menu của desktop trong thiết kế bản mobile.

Last updated