Trỏ tên miền từ Namecheap

Truy cập tài khoản của bạn ở https://ap.www.namecheap.com/, mục Account --> Domain List.

Trỏ tên miền chính

Tạo 2 bản ghi trỏ tên miền chính về hosting LadiPage. Bấm vào mục Add new record để thêm bản ghi

Record: Cname Host: www Target: dns.ladipage.com

Record: A Host: @ Target: 13.229.38.226

Trỏ tên miền phụ

Giả sử tên miền chính của bạn là tenmiencuaban.com, và bạn muốn tạo một tên miền phụ là sanphama.tenmiencuaban.com. Chọn tên miền chính bạn muốn cài đặt, sau đó tạo một bản ghi mới và điền các giá trị như sau:

Record :Cname Host : sanphama Target: dns.ladipage.com

Bấm vào mục Add new record để thêm bản ghi.

Sau khi đã trỏ thành công tên miền về hosting của LadiPage, bạn cần tiếp tục làm bước tiếp theo, tạo và xác thực tên miền trên tài khoản LadiPage:

Xác thực tên miền tại LadiPage