Google Search Console (Google Webmaster tool) - Hướng dẫn xác minh tiền tố URL trên LadiPage

Xác thực phương pháp này là bạn muốn quản lý xác thực riêng rẽ theo từng tên miền/subfolder, không quản lý chung theo tên miền gốc.

Để xác minh quyền sở hữu của trang có tiền tố URL (dạng https://ladipage.vn/banggia), bạn cần chọn phương thức xác minh bằng thẻ HTML:

Sao chép thẻ meta sau đó dán vào thẻ Head trong LadiPage:

Xuất bản lại trang để cập nhật thay đổi sau đó quay lại trang Google Search Console để xác minh.