Links

Báo cáo

Bạn có thể đánh giá hiệu quả của landing page thông qua phần báo cáo của trang landing page có sẵn tại LadiPage.
Tại Danh sách landing page bạn có thể xem nhanh báo cáo của các số liệu: Lượt truy cập, Chuyển đổi và Doanh thu. Bạn có thể truy cập vào báo cáo chi tiết để cập nhật đầy đủ và chính xác các số liệu khác của báo cáo.
  1. 1.
    Lượt truy cập (Page Views - Lượt xem trang): là tổng lượt truy cập vào trang landing page.
Ví dụ: Khách hàng A liên tục tải cùng một trang landing page 50 lần, điều đó thể hiện trong báo cáo rằng trang đó có 50 Lượt truy cập.
2. Người truy cập: là số người truy cập vào trang landing page được tính theo trình duyệt. Người truy cập có thể được hiểu là số người truy cập đầu tiên của landing page theo trình duyệt.
Ví dụ: Khách hàng A truy cập landing page trên trình duyệt Chrome 05 lần, và truy cập trên trình duyệt CocCoc 02 lần, thì báo cáo Lượt truy cập sẽ tính là 07, còn Người truy cập là 02.
3. Chuyển đổi: Tổng số lượt đăng ký form thành công.
4. Tỉ lệ chuyển đổi: Bằng chuyển đổi chia có người truy cập.
Tỉ lệ chuyển đổi là khái niệm nhằm chỉ ra độ hiệu quả của landing page của bạn. Tỉ lệ chuyển đổi càng cao chứng tỏ landing page của bạn càng hoạt động hiệu quả, chứng tỏ chiến dịch marketing của bạn nhắm đúng đối tượng.
5. Chuyển đổi duy nhất: là chuyển đổi đầu tiên trên landing page được tính theo trình duyệt.
Ví dụ: Khách hàng A vào trang landing page trên trình duyệt Chrome và điền form đăng ký thành công 05 lần, và trên trình duyệt Coccoc điền form đăng ký thành công 02 lần, thì báo cáo số liệu chuyển đổi là 07, và chuyển đổi duy nhất là 02.
6. Doanh thu: Bằng chuyển đổi nhân với giá trị chuyển đổi ở form. Bạn điền giá trị chuyển đổi tại mục Form-> Lưu data -> Giá trị chuyển đổi.
Lưu ý:
  • Báo cáo LadiPage hỗ trợ cho tất cả các tài khoản LadiPage trả phí, gói miễn phí không hỗ trợ báo cáo, chỉ hỗ trợ báo cáo lượt truy cập.
  • Báo cáo LadiPage chỉ hỗ trợ cho các landing page sử dụng tên miền riêng xác thực với nền tảng LadiPage Cloud DNS, không hỗ trợ cho các tên miền chọn nền tảng khác/hosting riêng.
  • Báo cáo LadiPage có thời gian lưu trữ trong vòng 45 ngày.
  • Tên miền miễn phí ldp.page sẽ chỉ có báo cáo lượt truy cập.