Tags

Tag được sử dụng để tổng hợp tất cả những bài viết cùng chủ đề, nội dung liên quan trong trang lại với nhau giúp người đọc dễ dàng theo dõi những nội dung này trên website của bạn.

Nhiều người thường nhầm lẫn giữa tag và category (danh mục) tuy nhiên đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thông thường tên của danh mục được đặt theo từ khoá có volume cao, đối với những từ khoá có volume thấp hơn sẽ được lựa chọn để đặt cho tag. Đây cũng là cách các SEOer tối ưu mỗi ngày bởi nếu không thể sử dụng quá nhiều danh mục trên trangđể đẩy từ thứ hạng khóa thì tag chính là lựa chọn hoàn hảo.

Ngoài ra, sử dụng tag trong các bài blog cũng là cách để giữ chân khách hàng lâu hơn, tăng tỷ lệ time-on-site, hỗ trợ chuyển đổi hiệu quả, tăng độ uy tín của doanh nghiệp trong mắt khách hàng và nâng cao lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh.

Tạo Tags

Truy cập mục Website Builder -> Tin tức -> Tag

Bạn tạo tên Tag và chỉnh sửa phần liên kết tĩnh ( nếu muốn )

Liên kết tĩnh là phần url sẽ hiển thị ở trình duyệt, khi bạn bấm xem cụ thể 1 nội dung của tag trên trang xuất bản website

Sử dụng Tags cho thiết lập nội dung bài viết

Truy cập bài viết của bạn, mục Tag, chọn sử dụng các Tag đã tạo. 1 bài viết có thể sử dụng nhiều tag khác nhau

Bạn cũng có thể bấm tạo Tag trực tiếp ở bài viết bằng cách nhập tên Tag và bấm ENTER của bàn phím . Tags được thêm ở mục này cũng sẽ hiển thị trong phần quản lý Tags

Last updated