Metu

Bước 1: Tích hợp ứng dụng Metu vào tài khoản LadiPage

Truy cập trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> Tạo tài khoản liên kết. Sau đó lựa chọn Loại tài khoản là Metu

Điền đầy đủ các thông tin ở tài khoản liên kết và bấm Thêm tài khoản

Tên liên kết: là tên để phân biệt với các liên kết khác.

Token: api kết nối lấy trong tài khoản của Metu.

*Cách lấy Token Metu

Đăng nhập tài khoản Metu, vào phần Quản lý Menu ở thanh công cụ bên tay trái , chọn Tạo Menu hoặc Chỉnh sửa 1 Menu đã tạo trước đó:

Kết nối thành công sẽ hiện Metu ở tài khoản liên kết:

Bước 2: Hiển thị menu đã tạo ở Metu trên các landing page của bạn

Ở thanh công cụ trên cùng builder , vào phần Thêm mới -> Ứng dụng -> chọn Metu

Chọn cấu hình Metu của bạn sẽ hiển thị trên trang Landing Page

  • Chọn Bật sử dụng ứng dụng Metu

  • Chọn cấu hình: tên tài khoản liên kết của Metu bạn đã thiết lập ở bước 1

  • Menu hiển thị: chọn tên Menu bạn muốn hiển thị trên trang Landing Page từ danh sách các menu đã tạo của bạn trong Metu