Kênh tin nhắn ESMS

Bước 1: Tạo tài khoản liên kết

Cách 1 : Truy cập trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> Tạo tài khoản liên kết. Sau đó lựa chọn Loại tài khoản là eSMS

Cách 2 : Truy cập builder chỉnh sửa trang landingpage muốn gửi OTP thông qua eSMS, ở phần Form đăng ký, mục Thiết lập của form đăng ký, bật Form OTP, bấm Tạo cấu hình OTP mới

Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin:

Tên liên kết: là tên để phân biệt với các liên kết khác.

API KEY, Secret Key : là key kết nối lấy trong tài khoản eSMS của bạn

Branchname: Nhập chính xác tên Brandname mà bạn đã đăng ký với eSMS ( KHÔNG phải 1 tên tùy ý )

Ấn Thêm tài khoản để Lưu.

*Cách lấy API KEY, Secret Key trong eSMS

Đăng nhập tài khoản eSMS-> Quản lý API

Bước 3: Tạo cấu hình lưu trữ form

Vào lại trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Cấu hình Form -> chọn OTP -> Tạo cấu hình form.

Chọn sử dụng tài khoản liên kết eSMS đã tạo

Nhập Tên cấu hình để lưu lại cấu hình form vừa tạo và bấm nút Hoàn tất

Bước 4: Quay trở lại form trên trang Landing Page, chọn form bạn đang muốn cài đặt , mục thiết lập của form