Lưu ý khi chuyển đổi giao diện

LadiPage Blog cho phép bạn chuyển đổi linh hoạt việc sử dụng giao diện mặc định của hệ thống hay giao diện tùy chỉnh mới

Tuy nhiên, các giao diện blog là độc lập với nhau, chính vì vậy khi bạn đang thiết lập ở theme 1, bạn chuyển đổi sang sử dụng theme 2, thì bạn sẽ thiết lập lại 1 lượt các nội dung của giao diện, để hoàn thiện được phần thiết lập của mình