Auto Layout , Frame/ Group

1. Auto layout

1.1 Định nghĩa về Auto layout

Cho phép bạn có thể tự động sắp xếp bố cục của các thành phần trong nhóm phần tử hoặc trong section. Bao gồm: Khoảng cách, vị trí, hướng sắp xếp ngang, dọc.

1.2 Thao tác

2. So sánh Frame và Group

2.1 Frame: cho phép kéo thả phần từ vào trong. sử dụng dc tính năng repeater. có các setting như hình nền, bo góc... nhưng không có auto scoll bản mobile

2.2 Group: không có các tính năng đã liệt kê phía trên cho phần tử Frame nhưng có auto scroll ở mobile.

Last updated