Trường Tỉnh/thành, Quận/huyện, Phường/xã

Hiện nay LadiPage cập nhật các trường thông tin liên quan đến Tỉnh/thành, Quận/huyện, Phường/xã liên quan đến các quốc gia: Việt Nam, Indonesia, Philipinnes, Cambodia, Laos, Thailand, Hồng Kong, Taiwan, Singapore và Malaysia.

Bạn chọn quốc gia mà mình muốn sử dụng, khi xuất bản thì phần form sẽ tự động hiển thị danh sách Tỉnh/thành tương ứng.

Ở mục Kiểu hiển thị, bạn có thể thiết lập kiểu hiển thị các cột dữ liệu tỉnh thành ,quận huyện, phường xã theo hàng dọc hoặc hàng ngang

Lưu ý:

  • Malaysia, thì chỉ có trường Tỉnh/thành phố và Quận/Huyện. KHÔNG có trường Phường/Xã.

  • Thái Lan có 1 số Tỉnh/thành phố và Quận/Huyện không có phần thông tin Phường/Xã, không yêu cầu có thông tin Phường/ Xã vẫn cho phép submit dữ liệu

  • Bạn không thể bỏ/ẩn 1 trong các đơn vị hành chính trong trường Tỉnh/thành, Quận/huyện, Phường/xã.

  • Hiển thị các đơn vị hành chính trong trường Tỉnh/thành, Quận/huyện, Phường/xã sẽ có thể hiển thị ngang hoặc dọc, nhưng mà dữ liệu trả về kênh lưu trữ google sheet vẫn sẽ là theo hàng ngang

Last updated