Ảnh so sánh

Tính năng cho phép bạn tạo 1 nội dung ảnh so sánh, khách hàng có thể kéo xem sự thay đổi trước-sau của nội dung

Bạn truy cập vào mục Thiết lập-> Thiết kế -> bật tính năng Ảnh so sánh và tải ảnh lên

  1. Bố cục 2 ảnh sau khi xuất bản đang theo tỷ lệ 50/50, không có phần thay đổi tỷ lệ

  2. Hai ảnh nên có kích thước giống nhau để phần hiển thị được đẹp nhất