Powered By GitBook
Hướng dẫn tạo,kích hoạt tài khoản cho khách hàng qua link Partner
LadiPage đã xây dựng phần quản lý thông tin khách hàng cho Partner để chủ động thao tác trong việc kích hoạt tài khoản, gia hạn cho các khách hàng đăng ký mua gói qua link Partner của mình.
Bước 1: Đăng ký tài khoản Partner với LadiPage, LadiPage kích hoạt tài khoản và nạp Credit vào tài khoản cho Partner
*Lưu ý : Email Partner phải tồn tại trên hệ thống https://ladipage.vn thì mới kích hoạt được tài khoản Partner
Bước 2: Partner đăng nhập phần quản lý khách hàng trên Ladipage.vn theo các bước sau :
2.1 Đăng nhập tài khoản ở Ladipage.vn qua :https://accounts.ladiuid.com/signin và vào phần quản lý tài khoản Partner ở góc trên bên phải builder
2.2 Lấy link ở mục ĐƯỜNG DẪN AFFILIATE LADIPAGE và gửi để khách hàng đăng ký tạo tài khoản qua link đó.
Copy đường dẫn ở Chương trình Affiliate để gửi cho khách hàng đăng ký tạo tài khoản
2.3 Cách kiểm tra và kích hoạt, gia hạn tài khoản cho khách hàng
Các Partner sẽ vào phần Affiliates >Danh sách, để tìm kiếm tên khách hàng đã đăng ký theo email hoặc số điện thoại
Sau khi tìm được khách hàng, bấm vào dấu ... bên tay phải, cạnh phần thông tin khách hàng, bấm chữ Nâng cấp, chọn gói dịch vụ tương ứng và bấm Nâng cấp cho khách hàng
Bước 3.Quản lý các khách hàng đã nâng cấp , gia hạn
Partner có thể xem được danh sách khách hàng dã được nâng cấp ở mục Affilates- Hoa Hồng
Last modified 1yr ago
Copy link