1. Hướng dẫn tạo,kích hoạt tài khoản cho khách hàng qua link Partner

LadiPage đã xây dựng phần quản lý thông tin khách hàng cho Partner để chủ động thao tác trong việc kích hoạt tài khoản, gia hạn cho các khách hàng đăng ký mua gói qua link Partner của mình.

Bước 1: Đăng ký tài khoản Partner với LadiPage, LadiPage kích hoạt tài khoản và nạp Credit vào tài khoản cho Partner

*Lưu ý : Email Partner phải tồn tại trên hệ thống https://ladipage.vn thì mới kích hoạt được tài khoản Partner

Bước 2: Partner đăng nhập phần quản lý khách hàng trên Ladipage.vn theo các bước sau :

2.1 Đăng nhập tài khoản ở Ladipage.vn qua :https://accounts.ladiuid.com/signin và vào phần quản lý tài khoản Partner ở góc trên bên phải builder

2.2 Lấy link ở mục Tài khoản- Thông tin aff và gửi để khách hàng đăng ký tạo tài khoản qua link đó

2.3 Cách kiểm tra và kích hoạt, gia hạn tài khoản cho khách hàng

Các Partner sẽ vào phần Đối tác- Danh sách khách hàng, để tìm kiếm tên khách hàng đã đăng ký theo email hoặc số điện thoại

Sau khi tìm được khách hàng, bấm vào dấu ... bên tay phải, cạnh phần thông tin khách hàng, bấm chữ Nâng cấp, chọn gói dịch vụ tương ứng và bấm Nâng cấp cho khách hàng

Bước 3.Quản lý các khách hàng đã nâng cấp , gia hạn

Partner có thể xem được danh sách khách hàng dã được nâng cấp ở mục Đối tác- Hoa Hồng

Last updated