Ẩn/hiện phần tử

Là tính năng giúp bạn ẩn các đoạn nội dung, và chỉ hiển thị khi di chuột vào nội dung tương ứng.

Ví dụ về ẩn hiện phần tử