Lưu data về Google Form

I. Cách tạo Google Form.

Để tạo Google form, bạn thực hiện các thao tác sau:

Bước 1. Tạo google form: Bạn vào Drive của Gmail--> Mới -> Google biểu mẫu.

Bước 2: Cài đặt cho google form:

  • Tất cả các câu trả lời của google form để dạng câu trả lời ngắn và không bắt buộc.

  • Phần cài đặt của google form --> Câu trả lời --> Phần Yêu cầu đăng nhập --> Bỏ tích chọn Hạn chế như ở bên dưới.

  • Lấy Link Google Form để tạo tài khoản liên kết tại LadiPage: Bạn vào phần Gửi --> sao chép đường dẫn của Google Form.

II. Cấu hình form cho form đăng ký.

Bước 1: Tạo tài khoản liên kết. Cách 1 : Truy cập trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> Tạo tài khoản liên kết. Sau đó lựa chọn Loại tài khoản là Google Form.

Cách 2 : Truy cập builder chỉnh sửa trang landingpage muốn lưu data về Google Form, ở phần Form đăng ký --> mục Lưu data --> bấm Thêm mới --> chọn Tạo liên kết -->Loại tài khoản là Google Form.

Bước 2: Cấu hình tài khoản liên kết.

  • Nhập Tên liên kết: là tên gợi nhắc cho cấu hình lưu trữ này.

  • Nhập API URL là đường dẫn của Google Form là đường dẫn sao chép ở phần I. Cách tạo google form. --> Bấm đồng bộ.

  • Đồng bộ các trường thông tin.

Bên tay trái là các trường thông tin bạn đã tạo trên form ở landing page, bạn cần lấy Tên Lấy Dữ Liệu của các trường của LadiPage như bên dưới:

Bên phải là các trường thông tin bạn tạo trên Google Form

Bấm Lưu lại để tạo xong thao tác tạo cấu hình form.

Bạn có thể chọn thêm tài khoản liên kết khác cho Cấu hình này. Mỗi cấu hình được chứa tối đa 3 tài khoản liên kết, tương đương với 3 nguồn lưu trữ thông tin khách hàng đồng thời nhận được từ form đăng ký trên Landing Page.

Bước 3: Quay trở lại form trên trang Landing Page, chọn toàn form bạn đang muốn cài đặt và chọn "Lưu data":

Bước 4: Chọn cấu hình phù hợp trong danh sách cấu hình form đã được cài đặt ở bước 3, sau đó bấm Cập nhật để hoàn thành.

Ví dụ về Data trả về Google Form:

Lưu ý:

  • Tạo tài khoản liên kết Google Form sẽ ra phần cấu hình form luôn, nên danh sách tài khoản liên kết sẽ không có tài khoản liên kêt Google Form.

  • Data trả về Google Form sẽ không có Backup data từ LadiPage, không có trường URLkhông có IP khách hàng điền form.

Last updated