Lightbox hình ảnh

Là tính năng giúp bạn hiển thị chi tiết hình ảnh sản phẩm, giúp khách hàng xem ảnh to và rõ hơn. Thực hiện như sau:

Bạn vào phần Thiết lập của phần tử--> chọn Sự kiện--> Hành động nhấp chuột --> Lightbox--> Chọn kiểu Hình ảnh--> Chọn ảnh từ thư viện của tài khoản.

Hình ảnh hiển thị sẽ có kích thước bằng kích thước ảnh bạn tải lên tài khoản LadiPage.

Sự kiện lightbox hình ảnh sẽ chỉ hỗ trợ bấm vào phần tử và hiển thị 1 hình ảnh duy nhất. Nếu bạn muốn bấm vào phần tử liên kết hiển thị slide hình ảnh (nhiều hình ảnh) như Gallery/ Carousel, thì bạn dùng sự kiện liên kết tới popup, và thêm Gallery/ Carousel vào popup đó.

Kết quả hiển thị