Các thiết lập cho LandingPage
Lightbox hình ảnh
Là tính năng giúp bạn hiển thị chi tiết hình ảnh sản phẩm, giúp khách hàng xem ảnh to và rõ hơn. Thực hiện như sau:
Kết quả hiển thị
Copy link