Hình hộp

Phần tử Hình hộp cho phép bạn thêm hình hộp vào Landing Page. Hình hộp giúp bạn có thể làm khung/ nền để làm nổi bật cho các tử khác.

Bạn sử dụng hình hộp theo các bước sau:

Bước 1: Tạo khung hình hộp.

  • Sử dụng thanh công cụ nhanh:

Hoặc bạn vào mục Thêm mới--> Phần tử--> Hình hộp:

Bước 2: Thiết lập cho hình hộp.

  • Cài đặt hình nền hoặc màu nền cho hình hộp.

  • Cài đặt viền cho hình hộp:

  • Cài đặt bo góc cho hình hộp: Nếu chọn hình hộp ở thanh công cụ nhanh sẽ mặc định là hình vuông, bạn có thể chọn bo góc tất cả 200 để được hình tròn hoặc vào mục thêm mới--> phần tử-> hình hộp để chọn sẵn hình tròn.

Bạn cũng có thể bo góc theo cạnh mà bạn mong muốn bằng cách sau:

  • Cài đặt bổ bóng cho hình hộp:

Tips:

  • Nếu bạn muốn khung viền để làm nổi bật chữ như bên dưới:

Bạn có thể thực hiện theo cách sau tạo viền cho hình hộp và chỉnh thanh kéo tùy chỉnh đậm nhạt cạnh ô dải màu.

  • Các phần tử trên hình hộp và hình hộp nên tạo nhóm với nhau để di chuyển và đi liền với nhau. Cách tạo nhóm tại đây.