Sự kiện Set Style

Cho phép bạn thiết lập hiệu ứng về Màu nền, màu viền (nếu có), màu chữ (nếu có), phóng to cho phần tử của bạn khi bạn di chuột vào phần tử đó.

Lưu ý về sự kiện Set Style.

  1. Ưu tiên áp dụng cho Phần tử, KHÔNG khuyến khích sử dụng cho Group.

  2. Màu nền thì thường sẽ thiết lập được cho các phần tử, màu chữ nếu trong phần tử có thì mới hoạt động, màu viền thì bạn cần thiết lập kiểu viền, kích thước viền của phần tử thì nội dung màu viền mới hoạt động.