Trỏ tên miền từ Vietnix

Truy cập trang chủ Vietnix tại https://vietnix.vn/

Bước 1: Sử dụng tài khoản khách hàng của bạn tại Vietnix để đăng nhập.

Bước 2: Tại trang quản trị dịch vụ bạn chọn mục Quản lý tên miền sau đó chọn tên miền cần trỏ và chọn Quản lý.

Sau đó chọn Quản lý DNS để cập nhật hoặc thêm bản ghi

Bước 3: Tạo bản ghi:

A. Trỏ tên miền chính về hosting của LadiPage.

Bạn tạo 2 bản ghi sau để trỏ tên miền chính trong Quản lý DNS:

Type: CNAME Name: www Content: dns.ladipage.com

Type: URL Redirect Name: @ Content: http://www.tenmiencuaban.com Lưu ý: Thay tenmiencuaban.com thành tên miền bạn đang cấu hình.

B. Trỏ tên miền phụ (Tên miền dạng: sanphama.tenmiencuaban.com).

Để trỏ tên miền phụ về LadiPage bạn thực hiện theo các bước sau:

1: Chọn Tạo mới bản ghi sau đó chọn CNAME.

2: Nhập thông tin vào các trường thông tin sau đó bấm nút Add. 1. Name: Nhập tiền tố của tên miền phụ. VD: sanphama. 2. Content: dns.ladipage.com.

Sau khi đã tạo thành công bản ghi tên miền về hosting của LadiPage, bạn chờ bản ghi tên miền cập nhật thành công về LadiPage, sau đó bạn cần tiếp tục làm bước tiếp theo: tạo và xác thực tên miền trên tài khoản LadiPage.