Điều khoản sử dụng tên miền miễn phí

Quy định về điều khoản sử dụng tên miền miễn phí ldp.page

Tên miền ldp.page là tên miền miễn phí được cung cấp bởi LadiPage với mục đích hỗ trợ người dùng xuất bản các landing page tạm thời để xem trước/kiểm tra nội dung landing page trước khi gắn tên miền chính thức vào trang. Vì vậy: Điều 1: Không sử dụng tên miền miễn phí này như một đường link chính thức đặt trong các chiến dịch quảng cáo, bán hàng hoặc các bài đăng chính thức hướng tới người dùng cuối. Điều 2: Nếu vi phạm điều 1 thì: 2.1: Những nội dung được đăng tải và hình ảnh thiết kế trên các landing page vi phạm trên không thuộc sở hữu của LadiPage. LadiPage không chịu trách nhiệm với những nội dung này cũng như những hệ quả có thể xảy đến khi những nội dung này bị phát tán ra ngoài tới người xem. 2.2: LadiPage có quyền xóa những landing page trên mà không cần báo trước với chủ tài khoản. Nếu vi phạm nhiều lần LadiPage có quyền khóa tài khoản mà không cần báo trước với chủ tài khoản. Điều 3: Giới hạn lượng truy cập cho tên miền miễn phí này được quy định như sau: - Đối với tài khoản miễn phí: tổng lượng truy cập cho cả tên miền miễn phí cũng như tên miền riêng được trỏ về hosting LadiPage trong tài khoản là 1000 lượt/tháng. - Đối với tài khoản trả phí: lượng truy cập cho mỗi đường dẫn tên miền miễn phí là 1000 lượt/tháng
Last modified 1mo ago
Copy link