III. Điều khoản sử dụng tên miền miễn phí

Quy định về điều khoản sử dụng tên miền miễn phí:

Tên miền miễn phí được cung cấp bởi LadiPage (ví dụ: ldp.page, ldp.link, ldp.ink...) với mục đích hỗ trợ người dùng xuất bản các landing page tạm thời để xem trước/kiểm tra nội dung landing page trước khi gắn tên miền chính thức vào trang. Vì vậy: Điều 1: Không sử dụng tên miền miễn phí như một đường link chính thức đặt trong các chiến dịch marketing, quảng cáo, bán hàng hoặc các bài đăng chính thức hướng tới người dùng cuối. Điều 2: Nếu vi phạm điều 1 thì: 2.1: Những nội dung được đăng tải và hình ảnh thiết kế trên các landing page vi phạm trên không thuộc sở hữu của LadiPage. LadiPage không chịu trách nhiệm với những nội dung này cũng như những hệ quả có thể xảy đến khi những nội dung này bị phát tán ra ngoài tới người xem. 2.2: LadiPage có quyền xóa những landing page trên mà không cần báo trước với chủ tài khoản. Nếu vi phạm nhiều lần LadiPage có quyền khóa tài khoản mà không cần báo trước với chủ tài khoản. Điều 3: Giới hạn lượng truy cập cho tên miền miễn phí này được quy định như sau: - Đối với tài khoản miễn phí: tổng lượng truy cập cho cả tên miền miễn phí và tên miền riêng được trỏ về hosting LadiPage trong tài khoản là 1000 lượt/tháng( link preview xem trong vòng 10ph sau khi xuất bản- không tính vào tổng lượt truy cập) - Đối với tài khoản trả phí (Lite/Pro/Standard/Business/Enterprise): lượng truy cập cho mỗi đường dẫn tên miền miễn phí là 1000 lượt/tháng.

Điều 4: Để bảo bảo hệ thống và mục đích sử dụng của tên miền miễn phí. LadiPage toàn quyền thay thế, đổi hình thức mà mục đích sử dụng của các tên miền miễn phí để khắc phục các lỗi phát sinh nếu có.

Điều 5: Trường hợp bất khả kháng chúng tôi hoàn toàn có quyền chuyển tên miền miễn phí về chế độ Link Preview chỉ được preview xem trong 10 phút. Để đảo bảo chính sách toàn cầu và an toàn hệ thống.

Trong trường hợp gói bạn đang sử dụng có áp dụng phần giới hạn lượt truy cập theo tài khoản thì phần giới hạn vẫn áp dụng bình thường.

Báo cáo của trang landing page xuất bản với tên miền miễn phí: Tất cả các trang landing page xuất bản với tên miền miễn phí không hỗ trợ báo cáo chi tiết (Người truy cập, chuyển đổi, chuyển đổi duy nhất, tỷ lệ chuyển đổi và doanh thu), sẽ chỉ có phần tính lượt truy cập/tháng.

Last updated