3. Link Builder

Link Builder là một tính năng độc lập của LadiPage, cho phép bạn rút gọn đường link URL của Landing Page cũng như tạo UTM link một cách dễ dàng.

UTM là viết tắt của Urchin Tracking Module, đây là một đoạn mã mà bạn thêm vào đường dẫn URL để bổ sung thông tin cho URL ấy. Có nghĩa là với mỗi URL có sẵn trên website, UTM sẽ giúp bạn chèn thêm thông tin cho URL. Các thông tin này sẽ giúp chúng ta tìm ngược được traffic đã click vào link đến trang web của chúng ta đến từ nguồn nào.

Xem thêm về định nghĩa UTM (URL Tùy chỉnh) và cách sử dụng theo hướng dẫn của Google tại đây.

LadiPage hỗ trợ công cụ để bạn có thể tạo URL tùy chỉnh một cách dễ dàng trong phần sau:

Truy cập builder.ladipage.com, đăng nhập và chọn mục Link Builder:

Bấm chọn mục Tạo Link Mới

Nhập đường dẫn URL của bạn và bấm Tạo UTM Link

Sau khi đã có đường dẫn URL tùy chỉnh, bạn sẽ đặt đường dẫn này lên các kênh quảng cáo tương ứng. Kết quả trả về sẽ có trong Google Analytics giúp bạn thống kê nguồn, cũng như xuất hiện trong file Google Sheet mà bạn đã cấu hình lưu data giúp bạn biết data này là từ nguồn nào về.

Truy cập builder.ladipage.com, đăng nhập và chọn mục Link Builder:

Hoặc bạn có thể vào phần Xuất bản của trang và chọn icon Lấy link rút gọn:

Bấm chọn mục Tạo Link Mới

Nhập đường dẫn mà bạn muốn tạo link rút gọn vào mục Link gốc (lưu ý: đường dẫn phải đầy đủ htttp:// ...hoặc https://...), rồi bấm Lưu

Sau khi bấm Lưu, đường link rút gọn sẽ hiển thị ở phần Danh sách link của bạn

Vào lại danh sách các link rút gọn, ở mục bên phải, có dấu.., bấm và chọn Sửa

Cách tạo Tag

Bạn có thể tạo các Tag khác nhau và gắn cho các link rút gọn đã tạo để quản lý danh sách link dễ dàng, lọc phân loại theo các tag.

Bấm vào Mục Tags, thanh công cụ bên trái, mục Thêm Tag mới

Điền Tên Tag và bấm Lưu

Tag đã tạo thành công sẽ hiển thị ở mục danh sách các Tag

Sau đó chọn tag cho link trong phần thiết lập của mỗi link:

Last updated