Links
Comment on page

Cách tạo tài khoản với mã Affiliate và đổi mã Affiliate đã sử dụng

1. Cách tạo tài khoản LadiPage với mã 1 mã Affiliate

Bạn có thể đăng ký tài khoản LadiPage với mã affiliate để hưởng ưu đãi khi nâng cấp tài khoản
Bước 1: Truy cập đường dẫn affiliate mà bạn muốn sử dụng , ví dụ https://ladipage.vn/?ref=binhnguyen
Bước 2: Bấm vào mục Đăng ký tạo tài khoản trên trang chủ ladipage.vn
Bạn điền đầy đủ các thông tin theo như form yêu cầu và bấm Đăng ký để hoàn thành việc tạo mới tài khoản
Tên affiliate sẽ hiển thị ở dòng chữ : Bạn được giới thiệu bởi..... tương ứng với link affiliate bạn truy cập để tạo tài khoản
Bạn truy cập bằng trình duyệt ẨN DANH hoặc Safari trên thiết bị Mac sẽ không lưu lại được tên affiliate bạn đã truy cập

2.Cách đổi mã Affiliate/Partner đã tạo:

Phía LadiPage cập nhật phần thay đổi mã Affiliate/Partner cho khách hàng
Bước 1. Đăng nhập phần tài khoản trên https://ladipage.vn, vào mục Tài khoản của tôi
Bước 2. Truy cập mục Đổi mã giới thiệu và sửa sang tên mã Affiliate/Partner mà khách hàng mong muốn