Bật SSL

Đối với những trang web chưa cài SSL, trình duyệt web sẽ hiển thị cảnh báo "Trang web không an toàn", điều này không tốt cho trải nghiệm của khách hàng và làm giảm uy tín cho trang web của bạn.

Cài đặt SSL cho từng trang Landing Page trong tài khoản của bạn là tính năng miễn phí mà LadiPage hỗ trợ khách hàng dùng gói trả phí, giúp cho các chiến dịch chạy quảng cáo sử dụng Landing Page của bạn được đảm bảo hiệu quả.

Để cài đặt SSL cho trang Landing Page, bạn cần bật SSL cho tên miền bạn chọn để xuất bản trang landing page.

Bạn vào mục Landing Page->Tên miền-> Chọn tên miền cần bật SSL (yêu cầu các tên miền phải được xác thực thành công trước đó) --> Trong cột Thao tác dấu ... --> chọn Bật SSL, như hình dưới đây:

Lưu ý:

  • LadiPage hỗ trợ bật SSL cho các tên miền chọn nền tảng LadiPage Cloud DNS, tên miền chọn nền tảng khác sẽ không bật SSL trên LadiPage.

  • Tài khoản LadiPage starter- miễn phí không hỗ trợ bật SSL cho tên miền.

  • Thời gian bật SSL cho tên miền thành công từ 0-2h.

pageXuất bản Landing Page với tên miền riêng

Last updated