Ẩn phần tử trên mobile/Desktop

Nếu bạn muốn nội dung trên desktop không hiển thị trên mobile hoặc ngược lại, bạn có thể ẩn nội dung đó trên desktop hoặc mobile. Để ẩn phần tử bạn có thể thực hiện theo 2 cách sau:

Cách 1: Chọn Ẩn phần tử trên thanh thiết kế nhanh.

Cách 2: Ẩn phần tử trong mục Layer.

Đối với bản mobile, bạn có thể kéo phần tử ra khỏi khung thiết kế của mobile, phần tử đó cũng sẽ không hiển thị trong trang xuất bản của bạn.

Phần tử sau khi được ẩn sẽ hiển thị mờ hơn so với các phần tử khác:

Lưu ý:

Ẩn phần tử trên bản desktop/mobile không đồng thời ẩn trên giao diện chỉnh sửa còn lại.