6. Scroll Auto - Tự động cuộn ngang phần tử trên mobile

Nếu bạn có nhiều ảnh hoặc nhóm phần tử được dàn ngang ở phiên bản desktop, thì sang phiên bản mobile sẽ được tự động sắp xếp dọc xuống mỗi hàng một ảnh/nhóm. Điều này sẽ khiến độ dài của section đó dài hơn, ảnh hưởng đến trải nghiệm người xem.

Để giảm bớt độ dài, ở phiên bản mobile bạn có thể dàn ngang các ảnh/nhóm và khi trang được xuất bản người dùng có thể vuốt từ trái sang phải để xem.

Để thực hiện, bạn theo các bước sau:

Bước 1: Tạo nhóm cho các phần tử.

Bước 2: Bạn vào trang chính sửa mobile, vào phần thiết lập --> Nâng cao--> Tùy chỉnh nâng cao--> Bật Scroll Auto.

Lưu ý:

  • Bạn sẽ chỉ bật được Scroll Auto trong chỉnh sửa giao diện mobile, còn giao diện chỉnh sửa desktop sẽ không hỗ trợ.

  • Group (nhóm) trên popup sẽ không hỗ trợ tính năng Scroll Auto.